wrapper

ULTIMELE ȘTIRI:

Vineri, 26 august 2016, este convocat în ședință ordinară Consiliul Orășănesc Ialoveni. Ședință va avea loc în sala de ședințe a primăriei, cu începere de la orele 16:00.

         În agenda şedinţei sunt propuse următoarele chestiuni:

1. Cu privire la numirea secretarului Consiliului orășenesc Ialoveni.

   Raportor: Sergiu Armașu, primar.

2. Cu privire la rectificarea bugetului  orașului și alocarea mijloacelor financiare.

   Raportor: Elena Palii, specialist principal.

3. Cu privire la corelarea bugetului orașului Ialoveni cu Legea bugetului de Stat pe anul 2016.

   Raportor: Elena Palii, specialist principal.

4. Cu privire la mersul executării bugetului oraşului Ialoveni pentru 6 luni ale anului 2016.

  Raportor: Galina Savin, contabil-șef.

5. Cu privire la vînzarea terenului aferent.

   Raportori: Sergiu Stog, arhitect-șef, Valentin Bogos, jurist.

6. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole.

   Raportor:Valentin Bogos, jurist.

7. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc Ialoveni nr.07-08 din 27 noiembrie 2009 ”Despre aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul oraşului Ialoveni”.

   Raportor:Valentin Bogos, jurist.

8. Cu privire la abrogarea deciziei 02-12 din 30 iulie 2015 “Cu privire la crearea Comisiei pentru examinarea documentelor pentru eliberarea autorizaţiilor şi stabilirea taxei”.

   Raportor:Valentin Bogos, jurist.

   9. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului orăşenesc nr. 02-02   

07-08 din 14 aprilie 2016 Cu privire la organizarea lucrărilor publice în teritoriul orașului Ialoveni și finanțarea lor.

   Raportor:Valentin Bogos, jurist.

10. Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat Chișinău nr. 1304/084-1014 din 30.05.2016.

   Raportor:Valentin Bogos, jurist.

11. Cu privire la scutirea de plată a impozitului pentru bunurile imobile.

   Raportor: Nina Vîrlan, perceptor fiscal.

12. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor în orașul Ialoveni.

Raportor:Alexandr Gutium, director ÎM”Gospodăria Locativ Comunală Ialoveni”.

13. Cu privire la aprobarea declarației de parteneriat în cadrul FNDR.

  Raportor: Sergiu Armașu, primar.

14. Cu privire la permiterea tăierii pădurilor.

  Raportor: Erecci Dumitru, specialist în probleme ecologice.

15. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe ÎP”Fîntînel”.

  Raportor: Valentin Bogos, jurist.

16. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe ÎP”Lunca Verde” .

  Raportor: Valentin Bogos, jurist.

17. Cu privire la examinarea materialelor cadastrale pe ÎP”Vertina Prim”.

  Raportor: Valentin Bogos, jurist.

18. Cu privire la schimbarea destinației construcției.

   Raportor: Sergiu Stog, arhitect-șef.

19. Cu privire la formarea bunurilor imobile.

  Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.

20. Cu privire la crearea fondului special extrabugetar al orașului Ialoveni.

  Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.

21. Cu privire la executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău din 26 septembrie 2012.

  Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.

22. Cu privire la cooperarea intermunicipală între or.Ialoveni și comuna Mileștii Mici din raionul Ialoveni.

  Raportor: Sergiu Armașu, primar.

23. Cu privire la aprobarea acordului de înfrățire.

  Raportor: Sergiu Armașu, primar.

24. Cu privire la alegerea viceprimarului.

  Raportor: Sergiu Armașu, primar.

25. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere pentru anul de învățămînt 2016-2017.

  Raportor: Elena Palii, specialist principal.

26. Cu privire la soluționarea plîngerii colective.

  Raportor: Radu Chilaru, viceprimar.

27. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orăşenesc în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.

  Raportor: Preşedintele şedinţei.

 

 

Last modified on Monday, 22 August 2016

Leave a comment